• Συνδυάζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία, τα έργα της ΓΥΨΟΝΤΕΚΟΡ χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και αξιοπιστία.
    Συνδυάζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία, τα έργα της ΓΥΨΟΝΤΕΚΟΡ χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και αξιοπιστία.
  • Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας έιναι διαρκώς διαθέσιμο να παράσχει οποιαδήποτε συμβουλή ή βοήθεια ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή.
    Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας έιναι διαρκώς διαθέσιμο να παράσχει οποιαδήποτε συμβουλή ή βοήθεια ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή.
  • Διαθέτωντας ιδιωτικό εργαστήριο παραγωγής, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, επιτυγχάνει την ταχύτατη και απρόσκοπτη κατασκευή των παραγγελιών της.
    Διαθέτωντας ιδιωτικό εργαστήριο παραγωγής, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, επιτυγχάνει την ταχύτατη και απρόσκοπτη κατασκευή των παραγγελιών της.

Γιατί Εμάς

Στην ΓΥΨΟΝΤΕΚΟΡ το κλεδί της επιτυχίας και η εταιρική φιλοσοφία έγκειται στις τρεις βασικές αρχές: αξιοπιστία, καλή συνεργασία και αδιάκοπη προσπάθεια άμεσης κάλυψης των αναγκών των πελατών της. 

Η αξιοπιστία παρέχεται στο μέγιστο χρησιμοποιώντας την εμπειρία ετών, το μεράκι και τις ικανότητες του προσωπικού που ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις των πελατών.

Η καλή συνεργασία αποτελεί βασικότατο συστατικό κάθε επιτυχίας καθώς υποστηρίζει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος η αδιάκοπη προσπάθεια κάλυψης των αναγκών πηγάζει από την μεγάλη επιθυμία της εταιρείας και του προσωπικού της για αυτοεκπλήρωση, ικανοποιόντας κάθε πελάτη στο έπακρο. 

Η Φιλοσοφία μας

Η εταιρεία ΓΥΨΟΝΤΕΚΟΡ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές που ουσιαστικά είναι και το κλειδί της επιτυχίας της. Στην αξιοπιστία, στην καλή συνεργασία και στη αδιάκοπη προσπάθεια άμεσης κάλυψης των αναγκών των πελατών της.